Làm hết sức, chơi hết mình cùng Richard Land

Làm hết sức, chơi hết mình cùng Richard Land

Cùng thả tim cho các tuyển thủ ĐẸP TRAI và hừng hực MÁU LỬA nhà Richard Land nào
Đội quân Football Club đang săn lùng những ĐỒNG ĐỘI TÀI NĂNG về chung nhà
Ai muốn một slot thì gia nhập Richard Land ngay thôi!!!
We are champion! We are one!